Miljöpolicy

Nu lämnar vi fossil diesel

Nytt drivmedel reducerar våra koldioxidutsläpp!Vi går nu över till HVO som är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossil diesel. Detta medför att vi minskar våra koldioxidutsläpp med drygt 1000 ton/år.


MILJÖDOKUMENT MILJÖBERÄKNING 2018

Erbjuda och utveckla transporttjänster

 

Varubud Åkeri AB skall erbjuda och utveckla transporttjänster med hänsyn tagen till den miljöpåverkan som uppstår i samband med denna verksamhet.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.


Eskilstuna, 2016-01-29

Daniel Johansson / VD


Varubud åtar sig:
  • att hela vår verksamhet skall arbeta mot ständiga förbättringar
  • att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • att förebygga föroreningar som verksamheten åstadkommer
  • att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • att upprätta miljömål som följs upp och revideras
  • att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning

VÅR SOLCELLSPRODUKTION

Vi producerar varje dag förnyelsebar energi som på ett år bidrar till stora besparingar för miljön.0Kwh/dag
0 Kwh/månad
0Kwh/år
0 Ton sparad CO2

Följ oss på webben

    


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Kontakta oss

Telefon: 016-51 40 00
Fax: 016-51 32 00
E-post: info@varubud.se

Postadress

Lilla Kjulavägen
633 62 Eskilstuna
Besöks-/Leveransadress:
Lilla Kjulavägen 91
633 62 Eskilstuna