ADR / FARLIGT AVFALL
Transporter med högt ställda krav

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Våra ADR-transporter ställer väldigt höga krav på fordonet, chauffören och transportförberedelserna. Till vårt förfogande har vi tillgång till säkerhetsrådgivare för transport på väg. Flertalet av våra fordon är dessutom ADR-utrustade och de flesta förare har ADR-bevis. Om du har frågor så ring gärna eller skicka ett e-postmeddelande till adressen nedanför. 

  • Skriftliga instruktioner
  • Tillstånd till transport av farligt avfall
  • Lastning och lossning

Telefon: 016-51 40 00

E-post: info@varubud.se

Följ oss på webben

    


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Kontakta oss

Telefon: 016-51 40 00
Fax: 016-51 32 00
E-post: info@varubud.se

Postadress

Lilla Kjulavägen
633 62 Eskilstuna
Besöks-/Leveransadress:
Lilla Kjulavägen 91
633 62 Eskilstuna